Beiratkozás


Tisztelt Érdeklődő!
 
Az Aprófalva Bölcsőde Intézménybe jelentkezni a jelentkezési lap formanyomtatvány kitöltésével lehet. Ezt a lapot kitöltve leadhatja személyesen ügyfélfogadási időben, lefotózva/bescannelve e-mailben vagy postai úton.
 
A bölcsődébe elsősorban életvitelszerűen Esztergomban élő családok gyermekei vehetőek fel, melyet lakcímkártyával igazolni kell. (Esztergom-kertváros és Pilisszentlélek is ide tartozik)
Bölcsődei felvételkor minden esetben igazolni kell a jelentkezés okát: szociális helyzetről, egészségi állapotról orvosi igazolást, illetve munkavállalás esetén munkáltatói igazolást, nappali tagozaton tanuló szülőtől iskolalátogatási igazolást kérünk.Továbbá felvehető az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 94.§ (5a) bekezdése szerint a férőhelyszám 25 %-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező gyermek.
 
Az intézményi jelentkezés még nem jelent felvételt. A leadott jelentkezési lap alapján nyilvántartásba vesszük a gyermeket és a szabad helyek függvényében jelentkezünk telefonon vagy e-mailben.
 
 

Csatolandó/ szükséges dokumentumok a felvételhez:
  •      gyermek anyakönyvi kivonatának másolata
  •      gyermek TAJ kártya másolata
  •      gyermek lakcímkártyájának másolata
  •      mindkét szülő lakcímkártyájának másolata
  •      mindkét szülőnek munkáltatói igazolás
  •      amennyiben a gyermek allergiás, csatolandó a szakorvosi vélemény is (a Bölcsőde jelenleg laktóz, tej, tojás és szója diétát tud biztosítani)
 
A jelentkezés érvényességéhez a Jelentkezési lap, a Bölcsődei felvételi kérelem az Adatkérő lap és a mellékletek egyidejű leadása szükséges.
A jelentkezési lap a letölthető dokumentumok alatt található.