Aprófalva Bölcsőde, Esztergom
Az Aprófalva Bölcsőde, Esztergom Megyei Jogú városának bölcsődés korú gyermekeit látja el. Szakképzett kisgyermeknevelőkkel, korosztályra szabott nevelési tervvel biztosítja a gyermekek testi, lelki jólétét. A kisgyermekek gondozását, nevelését jól felépített nevelési/szakmai program biztosítja. A nevelési/szakmai program változatos, amely a kicsik napirendjéhez és a játéktevékenységekhez kapcsolódik, mely a gyermekkor legfontosabb tevékenysége.

Elkötelezett kisgyermeknevelők, boldog gyermekek

A bölcsőde elsődleges célja, hogy minél szakszerűebben, élményszerűbben segítse a gyermekek testi, érzelmi, értelmi és szociális fejlődését. A bölcsőde 100 férőhellyel, 10 csoportszobával rendelkezik melyhez egy jól felszerelt, tágas játszóudvar is kapcsolódik. A gyermekek közösségbe való beilleszkedését a fokozatos, anyával történő beszoktatás könnyíti meg. Nyugodt, biztonságos környezetet teremt a dolgozó szülők gyermekei számára.

Hol fogunk találkozni?

A hozzánk járó gyermekek kiválóan felszerelt udvaron élvezhetik a szabad levegőt.