Bemutatkozás

Az Aprófalva Bölcsőde, Esztergom város 3 éven aluli gyermekeit látja el. Szakképzett kisgyermeknevelőkkel, korosztályra szabott nevelési tervvel biztosítja a gyermekek testi, lelki jólétét. A kisgyermekek gondozását, nevelését jól felépített nevelési program biztosítja. A nevelési program változatos, amely a kicsik napirendjéhez és a játéktevékenységekhez kapcsolódik, ami a gyermekkor legfontosabb tevékenysége.
A bölcsőde elsődleges célja, hogy minél szakszerűbben, élményszerűbben segítse a gyermekek testi, lelki, érzelmi, értelmi és szociális fejlődését. A bölcsőde 100 férőhellyel, 10 csoportszobával rendelkezik melyhez egy jól felszerelt, tágas játszóudvar is kapcsolódik. A gyermekek közösségbe való beilleszkedését a fokozatos, anyával történő beszoktatás könnyíti meg. Nyugodt, biztonságos környezetet teremt a dolgozó szülők gyermekei számára.
Vicze Enikő
bölcsődevezető
Rólunk