Alapítványunk

„A gyermek mindannyiunké” Bölcsődei Alapítvány

Bankszámlaszám: 58600575-12003196-00000000
Adószám: 18606065-1-11

Célkitűzésünk:
Az Alapítvány célja a bölcsődében nevelt gyermekek támogatása, valamint a gondozási-nevelési feltételek javítása. A bölcsődébe járó gyermekek képességeinek, készségeinek fejlesztése, a meglévő tárgyi feltételekkel bővítésével, korszerűsítésével, a bölcsődében folyó szakmai munka színvonalának emelésével. Az Alapítványba befolyt összegből támogatjuk a csoportszobai, az udvari játékok, könyvek beszerzésével, valamint a tárgyi feltételek javításával az Intézményt.